روغن آفتابگردان

روغن آفتابگردان روغن آفتابگردان

روغن آفتابگردان

 

 

آفتابـگردان يکي از قديمي ترين گياهان روغني است . اين روغن از دانه هاي گياه آفتابـگردان روغنـي بوسيـله فشار مـکانيکي يا استخـراج با حلال يا ترکيبي از دو روش بدست مي آيد .ساختار آن اساسا از تري آسيـل گلـيسيـرول ها و يک جزء کوچـک شـامـل فسفوليپيدها ، توکولزول ها ، استرول ها و مومها ست .

: طبقه بندي

روغن آفتابـگردان تصفيه شده و پالايـش شده که پس از تصفيـه جهت مصـارف غذايي و خانوار ، پخت و پز و تفـت دادن مي توان مورد استفاده قرار گيرد . روغن آفتابگردان با اسيداولئيک بالا که در مصارف سرخ کردني کاربرد دارد.

:ترکيب شيميايي و ارزش تغذيه اي

ويژگي روغن آفتـابگردان معمولي وجود مقدار زيادي اسيـدلينولئيک يعني حدود 70 - 65 درصـد مي باشد .

ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع امگا 3 در حدود 0/6 - 0/3 درصد و اسيد هاي چرب غير اشباع امگا 6 در حدود 56 - 52 درصد است .

داراي خاصيت ضد التهابي بوده که برطرف کننده التهابات يا سوزش پوست مي باشد حاوي مقـدار زيادي ويتامين ای مي باشد که نه تنها از پوست دربرابر عوامل خارجي و اشعه یو وی محافظت مي نمايد بلکه مانع خشک شدن پوست شده و از بوجود آمدن چين و چروک جلوگيري مي کند . پوست را مرطوب نگه داشته و براي پاکسازي پوست نيز مناسب است . حاوي مقدار زيادي امگا6 و اسيد هاي چرب غير اشباع است که براي سلامت قلب مفيد مي باشد .

اسيدهاي چرب امـگا 3 آن در رشد مناسب بدن و پيشگيري از سرطان و بهبود سيستم ايمني و بهبود عملکردحافظه موثر است .

اسيدهاي چرب غير اشباع امگا 6 آن متعادل کننده عملکرد امگا 3 و فعال کننده گيرنده هاي دارويي در ديواره سلول هاي بدن است .

ويتامين دی در پيشگيري از سرطان مـوثر بوده و در نتيجه مي توان موجب کاهـش ريسک حملات قلبي به دليل داشتن اسيدهاي چرب غير اشباع شود . به دليل ميزان اسيدلينولئيک پايين در برابر فساد اکسيدايتيو پايدار مي باشد .

موارد کاربرد و شرايط نگهداري

به دليل وجود ميزان بالاي اسيدهاي چرب غير اشباع بهتر است در محيط خشک و خنک و دور از نور و حرارت قرار گيرد .

موارد کاربرد آن در تهيه سس و چـاشني ها هم چنين در پخت و پز و تـفت دادن ، در فرمولاسيون مارگارين و سرخ کردني کاربرد دارد.