روغن سرخ کردنی

روغن سرخ کردنی روغن سرخ کردنی

روغن سرخ کردنی

روغني است متشکل از يک يا چند روغن مجـاز خوراکي که از نظر ويـژگي ها براي سرخ کردن سطحـي و عميق مناسب است .

در هنگام سرخ کردن مواد غذايي ، معمولا مشکلاتي به وجود مي آيد که منشاء اکثر آنها ، روغن مورد استفاده مي باشد . برخي از اين قبيل مشکلات به قرار زير است :

دود کردن

کف کردن

تغيير رنگ روغن و غذا

تشکيل ترکيبات تلخ مزه و يا مضر

تشکيل اسيدهاي چرب ترانس

روغـن سرخ کردني به منظور غلبه بر اين مشکل تهيه شده است . اين روغـن داراي مقادير بيشتري اسيد چـرب اشباع نسبت به ديگر روغن ها مي باشد به همين دليل ، پايداري حرارتي بيشتري داشته و در دماهاي بالاتر قابل استفاده است

از ديگر نتايج حضور اين ترکيبات ، مي توان به عمر طولاني تر روغن ، قابليت چند بار استفاده مجدد ، جلوگيري از تغيير رنگ و طعم روغن و غذا و جلوگيري از تشکيل اسيد هاي چرب ترانس و ترکيبات تلخ و يا مضر اشاره نمود .

سرخ شدن سطحي : نوعي سرخ شدن که در آن مواد غذايي به طور سطحي و کم در تماس با روغن قرار گرفته مي شود .

سرخ شدن عميق : نوعي سرخ شدن مواد غذايي که در آن مواد غذايي به طور کامل در روغن غوطه ور شده و سرخ مي گردد.