روغن جامد

روغن جامد روغن جامد

روغن مصرف خانوار نیمه جامد امگا

روغـن مـصـرف خـانـوار نيـمه جامد ، ترکيبـي از روغـن هاي مايـع آفتابـگردان ، سويـا ، کـلــزا و ... مي باشــد

روغن هاي نيمه جامد داراي ويژگي هاي زير مي باشند :

مناسب براي پخت و پز انواع غذاهاي اصيل ايراني

حاوي اسيدهاي چرب ضروري براي بدن

اين نوع روغـن نسـبت به روغنهاي مايـع ، مقاومت بيشتري در مقابل حرارت و گرمـا دارد و براي غذاهاي با زمـان پخـت بالاتر مناسب تر است .

بسته بندي مناسب در ظروف فلزي ، به منظور جلوگيري از فاسد شدن انجام مي پذيرد .