خدمات مشتری

شرکت روغن ورامین در راستای تکریم مشتریان، همواره آماده دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان، جهت بهبود کیفیت محصولات خود می باشد.
 شما عزیزان با تکمیل فرم نظرسنجی در بخش نظرسنجی سایت می توانید در اهداف ذکر شده ما را یاری بیشتری رسانید.

نظرات و پیشنهادات 

رسیدگی به انتقادات 

نظرسنجی